Lương tối thiểu vùng 2019: Những điểm mới nổi bật

17/08/2018 15:51 PM

Tại Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

1. Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới là: 4.180.000 đồng/tháng)

2. Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới là: 3.710.000 đồng/tháng)

3. Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới là: 3.250.000 đồng/tháng)

4. Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới là: 2.920.000 đồng/tháng).

5. Điều chỉnh Vùng của một số địa phương (danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị định).

Dự kiến nội dung nêu trên bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn