Mới: Hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

24/07/2018 11:40 AM

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP. Theo đó:

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2018 = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 6/2018 x 1,0692.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018. Các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn