Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận QSDĐ

23/07/2018 15:02 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phôi GCN), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, chỉ đạo việc quản lý phôi GCN ở địa phương theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

- Không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi Giấy chứng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận hàng ngày, không thu hồi các phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy. 

- Khi làm mất, thất thoát phôi GCN mà chưa rõ nguyên nhân thì phải công khai seri Phôi giấy trên Website Sở tài nguyên và Môi trường đồng thời gửi thông báo đến Sở và những cơ quan có liên quan.

- Không sử dụng hay xác nhận đối với những phôi GCN có số seri bị mất hoặc thất lạc.

- Báo ngay cho cơ quan công an tại địa phương nếu phát hiện phôi GCN có số Seri bị mất hay thất lạc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ được ban hành ngày 20/7/2018.

Kim Hằng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn