Công dân trả phí photo 3.000 đồng một trang tài liệu khi lấy thông tin

05/07/2018 11:35 AM

Chi phí photo màu là 18.000 đồng mỗi trang; phí in từ phim, ảnh gốc 36.000-135.000 đồng.

Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định công dân khi được cung cấp thông tin thì không phải trả phí, lệ phí song phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi.

Chi phí này được quy định chi tiết tại Thông tư 46/2018 của Bộ Tài chính. Cụ thể: chi phí photo đen trắng một trang A4 là 3.000 đồng; phí photo màu 18.000 đồng mỗi trang; phí in từ phim, ảnh gốc 36.000-135.000 đồng, in sao tài liệu ghi âm mỗi phút 27.000 đồng, in sao phim điện ảnh 54.000 đồng mỗi phút chiếu...

Ở nơi kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, mức thu phí bằng 50-70%.

Người nghèo được ưu tiên gì khi tiếp cận thông tin?

Điều 2, 3 Nghị định 13/2018 quy định: Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (nếu có);

+ Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các hệ thống truyền phát tin; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng...

+ Tài liệu bằng tờ rơi, nếu cần thiết truyền tải bằng tiếng dân tộc.

Người khuyết tật được tạo điều kiện sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu cầu.

Cơ quan cung cấp thông tin phải bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin....

Theo Vnexpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn