Nội dung chủ yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

04/07/2018 14:16 PM

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch đã bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để bãi bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường và là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tại buổi công bố Luật Sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch của Chủ tịch nước ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu cho biết, luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2017), sẽ có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2019 tới đây đã thay đổi phương thức quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ, trong đó xác định quy hoạch là công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển, nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư công.

Luật Quy hoạch cũng nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành; đổi mới phương pháp, nội dung quy hoạch theo phương pháp tích hợp, đa ngành quản lý phát triển một cách đồng bộ, khắc phục tình trạng chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu giới thiệu về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

Theo đó, luật hướng tới thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh thông qua việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại. Đây được xem là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi luật này được thông qua, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch. Luật này sẽ đảm bảo quy định của các luật liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 để tránh tạo khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các loại quy hoạch.

Luật Sửa đổi, bổ sung 11 Luật này bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm) đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Bản chất các quy hoạch sản phẩm này chỉ là các điều kiện kinh doanh.

Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật này gồm 12 điều, trong đó có 11 điều sửa đổi 11 Luật, bao gồm Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học-công nghệ, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành luật.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua với 96,71% đại biểu tán thành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu diễn giải, nội dung chủ yếu của việc sửa 11 Luật là bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm (như quy hoạch công nghiệp hóa chất, dược, quy hoạch kinh doanh thuốc lá, quy hoạch tổng thể các tổ chức hành nghề công chứng…) đang tồn tại là hành lang pháp lý quan trọng để bãi bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường và là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. Việc này là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai minh bạch, thông thoáng và hiệu quả. Việc ban hành Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (như việc sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược, công chứng…).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hiện Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục rà soát tổng thể các luật khác có quy định về quy hoạch (khoảng 40 Luật) để trình Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp Chính phủ tháng 7 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay theo thủ tục rút gọn.

Trọng Quỳnh

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn