Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đo đạc và bản đồ với 92,61%

14/06/2018 16:22 PM

Chiều 14/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ với 451/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 92,61%.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ trình Quốc hội xem xét thông qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, ngày 01/6/2018, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ. Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội. Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý thêm nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật. Sau Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban soạn thảo - Bộ Tài nguyên và môi trường, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung như bổ sung một số vấn đề về nguyên tắc trong hoạt động đo đạc, bản đồ tại Điều 4 như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí. Bổ sung nội dung quy định về chỉnh lý biến động bản đồ hành chính các cấp vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 trong Dự thảo Luật. Bổ sung vào Khoản 2 Điều 51 quy định về phạm vi hoạt động của tổ chức nước ngoài trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung vào khoản 6 quy định các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Xem xét lại quy định tại Khoản 2 Điều 52 liên quan đến giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài cho phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành; quy định tại Khoản 4 Điều 53 về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và tiêu chí phân chứng chỉ hạng I và hạng II; quy định rõ những vấn đề liên quan đến sát hạch khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại và gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ…

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ

Giải trình một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, về thành lập bản đồ hành chính quy định tại Điều 26, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung bản đồ hành chính cấp xã vào Khoản 1 Điều 26, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản đồ hành chính là bản đồ thể hiện sự phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính trong quốc gia. Đơn vị hành chính cấp xã là cấp nhỏ nhất, trong đó không có sự phân chia lãnh thổ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên như Dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện trực thuộc cấp tỉnh; việc thành lập bản đồ hành chính đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tương tự như thành lập bản đồ hành chính cấp huyện. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung quy định thành lập bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào trong Dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định, làm rõ cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đo đạc và bản đồ; quy định hoạt động đo đạc và bản đồ chỉ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy định trách nhiệm thẩm định và cho phép sử dụng các công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên vân đề này Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép không bổ sung vào dự thảo Luật do Điều 57, Điều 58 Dự thảo Luật đã quy định rõ trách nhiệm xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản và hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Riêng quy định về trách nhiệm thẩm định và cho phép sử dụng các công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện theo pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết

Về cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ (Điều 40); lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ (Điều 41),  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ bao gồm nhiều lớp thông tin dữ liệu khác nhau được quy định tại Điều 39. Do đó, tần suất cập nhật dữ liệu đo đạc và bản đồ cũng rất khác nhau và được quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đo đạc và bản đồ.

Về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 51), khoản 7 quy định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; khoản 8 giao Chính phủ quy định chi tiết về thời hạn, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngay sau khi nghe trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ với 451/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 92,61% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua riêng Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ và Điều 57 về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang bộ.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 9 chương và 61 điều, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ./.

Bảo Yến - Nhóm ảnh

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn