Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018

28/05/2018 11:04 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật về Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018 đang áp dụng trong thời điểm hiện tại.

File Word chính sách Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực

1

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

01/9/2016

2

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/9/2016

3

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/9/2016

4

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/01/2018

5

Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/5/2018

6

Công văn 12166/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành ngày 31/8/2016

7

Công văn 12167/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành ngày 31/8/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,475

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn