Giảm phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

27/02/2018 15:03 PM

Theo Thông tư 14/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, mức phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp sẽ được điều chỉnh giảm.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3, 4 phần II; phần V Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

II

Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

 

 

2

Công nhận lâm phần tuyển chọn

01 giống

600.000

3

Công nhận vườn giống

01 vườn giống

2.400.000

4

Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống

01 lô giống

600.000

V

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

 

 

 

Cấp mới

01 cơ sở/lần

6.000.000

 

Cấp lại

01 cơ sở/lần

2.500.000

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

 

 

Cấp mới:

01cơ sơ/lần

3.000.000

 

Cấp lại

01cơ sơ/lần

1.200.000

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

 

 

Cấp mới

01cơ sơ/lần

500.000

 

Cấp lại

01cơ sơ/lần

200.000

Với biểu mức phí mới này, so với quy định hiện hành tại Thông tư 207/2016/TT-BTC thì: Phí công nhận lâm phần tuyển chọn được giảm từ 750.000 đồng/giống xuống mức 600.000 đồng/giống; phí công nhận vườn giống được giảm từ 2.750.000 đồng/vườn giống xuống mức 2.400.000 đồng/vườn giống; phí công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống giảm từ 750.000 đồng/lô giống xuống mức 600.000 đồng/lô giống.

Thông tư 14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2018.

Lan Phương

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 944

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn