Giảm phí cấp GCN vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

27/02/2018 10:26 AM

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 09/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 09/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các khoản thu phí tại số thứ tự 1 và điểm b số thứ tự 2 Mục II của Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt

Danh mục

Mức thu

II

Mức thu phí

 

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

470.000 đồng + Số lượng mẫu x80.000 đồng/mẫu

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản:

 

b

Đăng ký lại/gia hạn

500.000 đồng/lần/sản phẩm

Như vậy so với quy định hiện hành tại Thông tư 284/2016/TT-BTC với mức Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là: 500.000 đồng + Số lượng mẫu X 90.000 đồng/mẫu, thì mức mới đã được điều chỉnh giảm.

Tương tự, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp đăng ký lại/gia hạn cũng được điều chỉnh giảm từ 530.000 đồng/lần/sản phẩm xuống mức 500.000 đồng/lần/sản phẩm.

Thông tư 09 cũng nêu rõ, tổ chức thu lệ phí gồm: Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2018.

Khánh Linh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn