Điều kiện mở điểm bán lẻ thứ 2 không cần kiểm tra nhu cầu kinh tế của doanh nghiệp FDI

19/01/2018 14:39 PM

Đây là nội dung mới nổi bật ảnh hưởng lớn đến thị trường bán lẻ tại Việt Nam tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, từ 15/01/2018, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhu cầu thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thì không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

- Cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2;

- Cơ sở bán lẻ được thành lập trong các trung tâm thương mại;

- Cơ sở bán lẻ không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Đồng nghĩa, nếu các doanh nghiệp FDI không đáp ứng đủ 3 điều kiện trên thì vẫn bắt buộc phải thực hiện ENT khi thành lập các cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

Trước đây, theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 08/2013/TT-BCT thì doanh nghiệp FDI không phải thực hiện ENT khi thành lập các cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất có diện tích dưới 500 m2 trong phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn