Thống nhất quản lý lệ phí trước bạ với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí

19/12/2017 14:07 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo Tổng cục Thuế, việc ban hành quy trình nhằm thống nhất thực hiện quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất). Đồng thời trong quy trình mới sẽ được áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất). Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) để phục vụ công tác xây dựng chính sách và quản lý thu thuế.

Quy trình bao gồm: Cách thức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai lệ phí trước bạ; Cách thức xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ lần đầu; Cách thức xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ bổ sung, điều chỉnh khi có sai sót; Cập nhật bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy toàn quốc; Xử lý chứng từ nộp lệ phí trước bạ từ cơ quan kho bạc chuyển về.

Theo Tổng cục Thuế, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế được thực hiện theo quy trình khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử của Tổng cục Thuế.

Việc tiếp nhận, xử lý chứng từ nộp lệ phí trước bạ và xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí trước bạ giữa cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thùy Linh

Theo Báo Hải Quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn