Đã cập nhật được Quy định 86/QĐ-TW về giám sát trong Đảng

12/06/2017 11:29 AM

Ngày 01/6/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Quy định 86/QĐ-TW về giám sát trong Đảng.

Theo đó, một số quy định nổi bật trong nội dung giám sát đối với tổ chức Đảng là:

- Việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp....

Quy định này thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn