Giá khám, chữa bệnh BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017

Bộ Y tế đang Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó:

Danh mục 118 dịch vụ kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung giá

Ảnh chụp một phần Dự thảo

- Điều chỉnh, bổ sung giá (đã bao gồm tiền lương) của 118 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện tại Phụ lục III Thông tư liên tịch  37.

- Bãi bỏ 13 dịch vụ kỹ thuật tại Phụ lục III Thông tư liên tịch  37.

- Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị , giá dịch vụ và xét nghiệm.

Dự kiến Thông tư nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Quý Nguyễn

19,228

tin noi bat
Bình luận
2 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác