Từ 01/3: Chỉ cá nhân & pháp nhân mới được mở tài khoản thanh toán

28/02/2017 16:11 PM

Theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì kể từ ngày 01/3/2017, đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng chỉ bao gồm cá nhân và tổ chức có tư cách pháp nhân.

Ảnh minh họa

Như vậy, theo quy định mới này thì những tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ kinh doanh, tổ hợp tác sẽ không được mở tài khoản tại các ngân hàng; đối với những tài khoản được mở trước ngày 01/3/2017 sẽ xử lý như sau:

- Trong vòng 03 tháng kể từ ngày 01/3/2017, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng biết về việc chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung;

- Trong vòng 12 tháng kể từ ngày 01/3/2017, ngân hàng phối hợp với khách hàng hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu);

- Sau 12 tháng kể từ ngày 01/3/2017, những tài khoản nào không thực hiện chuyển đổi sẽ bị đóng băng.

Thông tư 32/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,718

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn