Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016

17/02/2017 15:05 PM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật những văn bản pháp luật nhằm phục vụ tốt cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

File Word hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế
thu nhập cá nhân năm 2016

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

STT

Loại văn bản

Tên văn bản

1

Luật

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

2

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

3

Luật quản lý thuế 2006

4

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

5

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

6

Nghị định

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

7

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

8

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

9

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

10

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi

11

Thông tư

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

12

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

13

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

14

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

15

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

16

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Đồng thời, trong các năm trước Tổng cục Thuế đều có văn bản lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo thực hiện thống nhất cả nước theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, cá nhân, tổ chức cần cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới nhất từ Tổng cục Thuế.

Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013.

Công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn