Đã hợp nhất các Nghị định về thuế GTGT vào 01 văn bản

15/02/2017 14:07 PM

Để quý thành viên thuận tiện trong việc theo dõi và áp dụng các quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã hợp nhất các Nghị định sau đây vào 01 văn bản duy nhất.

File Word văn bản hợp nhất các Nghị định về thuế GTGT

(i) Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế  GTGT, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

(ii) Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15/ 11/ 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

(iii) Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

(iv) Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế  GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

(v) Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của tập đoàn điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế  GTGT, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

thuế giá trị gia tăng

Ảnh chụp một phần của văn bản hợp nhất các Nghị định về thuế GTGT

Lưu ý: Văn bản này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất và có giá trị tham khảo.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn