Toàn văn File Word Pháp luật về Kế toán có hiệu lực từ năm 2017

13/01/2017 10:04 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu toàn văn File Word Pháp luật về Kế toán bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Toàn văn File Word Pháp luật về Kế toán bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

Pháp Luật Kế Toán

Cụ thể, gồm có Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành nêu sau:

(i) Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán được ban hành vào ngày 30/12/2016.

(ii) Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

(iii) Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

(iv) Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được ban hành vào ngày 15/11/2016.

Quý thành viên, vào phần Lược đồ của Luật Kế toán 2015 để xem thêm các văn bản có liên quan.

Lược đồ

Lược đồ của Luật Kế toán 2015

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn