Đã có Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi 03 Nghị định về Đất đai

12/01/2017 14:18 PM

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013.

Toàn văn Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung các Nghị định sau:

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày 15/5/2014.

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất ngày 15/5/2014.

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15/5/2014.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Ảnh chụp một phần Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Nghị định 01/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 226,283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn