Chính sách Giáo dục - Dân sự & Lĩnh vực khác có hiệu lực từ tháng 01/2017

30/12/2016 14:06 PM

Sau đây là toàn bộ những chính sách mới trong lĩnh vực Giáo dục - Dân sự & Lĩnh vực khác sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 31/01/2017.

Toàn văn chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017

Giáo dục

STT

Văn bản pháp luật

Ngày hiệu lực

1

Thông tư 164/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam  

01/01/2017

2

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

01/01/2017

3

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2016 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; Tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2017 của thành phố Cần Thơ 

01/01/2017

4

Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53/QĐ-TTg do Hội đồng nhân dân tỉnh LKai Châu ban hành 

01/01/2017

5

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  

30/01/2017

6

Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

01/01/2017

7

Thông tư 281/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

01/01/2017

8

Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân  

01/01/2017

9

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 

01/01/2017

10

Bộ luật dân sự 2015 

01/01/2017

11

Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

06/01/2017

12

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn