Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

File Excel giải trình số liệu cho công tác quyết toán thuế 2016

21/12/2016 07:55 AM

Ngày 05/3/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 768/TCT-TNCN triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế.

File Excel giải trình số liệu cho công tác quyết toán thuế 2016

Quyết toán thuế 2016

Theo đó, Quy chế được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp để phối hợp quản lý thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý các hồ sơ mà cơ quan thuế yêu cầu cung cấp, đặc biệt là có thêm phần đối chiếu bảo hiểm xã hội. Hồ sơ yêu cầu giải trình gồm có:

(i) Đối chiếu tình trạng nộp thuế đến thời điểm hiện tại

(ii) Chi tiết doanh thu bán hàng

(iii) Chi tiết mua hàng

(iv) Hồ sơ kiểm tra đối chiếu tiền lương và bảo hiểm xã hội

(v) Hồ sơ khấu hao tài sản cố định

(vi) Hồ sơ chi phí phân bổ trong kỳ

(vii) Hồ sơ chi phí theo khoản mục phí của 641/642

Đồng thời, anh/chị tham khảo các File Excel đính kèm ở trên (được ExcelKetoan.vn tổng hợp) để phục vụ cho công tác quyết toán thuế 2016 được thuận lợi.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn