Cập nhật toàn bộ mức lương hưu hằng tháng của người lao động

20/12/2016 11:28 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật toàn bộ mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 để quý thành viên biết nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình.

Toàn bộ mức lương hưu hằng tháng của người lao động

Theo đó, đề cập một cách chi tiết mức lương hưu hằng tháng của người lao động trọng các giai đoạn sau đây:

1. Từ nay đến ngày 31/12/2017

2. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Toàn bộ mức lương hưu hàng tháng của người lao động

Ảnh chụp một phần trong "Toàn bộ mức lương hưu hàng tháng của người lao động"

3. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

4. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

5. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

6. Từ ngày 01/01/2022 trở đi

Đồng thời, có một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính như bảng này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn