Toàn văn các Luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 - QH khóa XIV

13/12/2016 15:11 PM

Sau đây THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật toàn văn các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 - khóa XIV.

03 Luật mới

Số hiệu

Tên Luật

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Link văn bản

01/2016/QH14

Luật đấu giá tài sản 2016

17/11/2016

01/7/20017

Click Tại đây

02/2016/QH14

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

18/11/2016

01/01/2018

Click Tại đây

03/2016/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

22/11/2016

01/01/2017

Click Tại đây

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn