Bộ luật Lao động 2017: Có 02 phương án về tuổi nghỉ hưu

13/12/2016 08:24 AM

Tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 đã nêu ra 02 phương án về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Cụ thể như sau:

Phương án 01

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Thanh Hữu

Chia sẻ bài viết lên facebook 15,033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn