Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bộ luật Lao động 2017: Có 02 phương án về tuổi nghỉ hưu

13/12/2016 08:24 AM

Tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 đã nêu ra 02 phương án về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Cụ thể như sau:

Phương án 01

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn