Tổng hợp các văn bản quy định về phí và lệ phí mới nhất

29/11/2016 16:14 PM

Từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 chính thức có hiệu lực. Theo đó, các loại phí và lệ phí sẽ áp dụng theo các quy định mới. Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật các văn bản quy định các loại phí và lệ phí để quý thành viên thuận tiện theo dõi và áp dụng.

Toàn văn file Word các văn bản về phí – lệ phí

STT

Loại phí, lệ phí

Văn bản quy định

(Có hiệu lực từ 01/01/2017)

1

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CP

2

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Nghị định 114/2016/NĐ-CP

3

Lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP

4

Lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP

5

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư 148/2016/TT-BTC

6

Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Thông tư 170/2016/TT-BTC

7

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư 167/2016/TT-BTC

8

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư 156/2016/TT-BTC

9

Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Thông tư 168/2016/TT-BTC

10

Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 157/2016/TT-BTC

11

Phí bay qua vùng trời Việt Nam

Thông tư 146/2016/TT-BTC

12

Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet

Thông tư 208/2016/TT-BTC

13

Phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học

Thông tư 144/2016/TT-BTC

14

Phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thông tư 159/2016/TT-BTC

15

Phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thông tư 161/2016/TT-BTC

16

Phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Thông tư 163/2016/TT-BTC

17

Phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thông tư 160/2016/TT-BTC

18

Phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thông tư 181/2016/TT-BTC

19

Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phạn hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tư 178/2016/TT-BTC

20

Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 177/2016/TT-BTC

21

Phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thông tư 162/2016/TT-BTC

22

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thông tư 191/2016/TT-BTC

23

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tư 187/2016/TT-BTC

24

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư 169/2016/TT-BTC

25

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư 142/2016/TT-BTC

26

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

Thông tư 164/2016/TT-BTC

27

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Thông tư 171/2016/TT-BTC

28

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 143/2016/TT-BTC

29

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thông tư 172/2016/TT-BTC

30

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng

Thông tư 150/2016/TT-BTC

31

Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 250/2016/TT-BTC

32

Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Thông tư 192/2016/TT-BTC

33

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 229/2016/TT-BTC

34

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức

Thông tư 228/2016/TT-BTC

35

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

Thông tư 221/2016/TT-BTC

36

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Thông tư 247/2016/TT-BTC

Còn nữa,

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn