Chính sách bộ máy hành chính có hiệu lực từ 9/2016

30/08/2016 08:32 AM

Sau đây là những chính sách mới trong lĩnh vực bộ máy hành chính sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 30/9/2016:

bộ máy hành chính

Lĩnh vực

Tên văn bản

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Bộ máy hành chính

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

01/9/2016

Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

01/9/2016

Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016.

01/9/2016

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2016-2021 do tỉnh Hà Nam ban hành.

01/9/2016

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

01/9/2016

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

02/9/2016

Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

10/9/2016

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

15/9/2016

Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công thương hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

25/9/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn