Ngày 5/9/2016 chi trả lương hưu, trợ cấp

29/08/2016 09:46 AM

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết do cùng một lúc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo quy định mới nên việc chi lương hưu, trợ cấp bị chậm trễ

Phóng viên: Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao lại có việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trong thời gian này?

nguyễn đăng tiến

- Ông Nguyễn Đăng Tiến: Ngày 24-8, BHXH Việt Nam đã ký ban hành Văn bản số 3220/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân. Văn bản này hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 47/2016 ngày 26-5 của Chính phủ (quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang) và Nghị định 55/2016 ngày 15-6 của Chính phủ (về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995).

Các đối tượng nào được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp và mức điều chỉnh là bao nhiêu, thưa ông?

- Theo Nghị định 55/2016, các đối tượng sau đây sẽ được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp:

Đối với người hưởng lương hưu: Nếu lương từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 250.000 đồng/tháng; từ trên 1.750.000 đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 2.000.000 đồng.

Riêng đối tượng nghỉ hưu từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016 được điều chỉnh tăng 8% lương hưu. Nếu sau khi điều chỉnh 8% mà lương từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống thì được tăng thêm 250.000 đồng/tháng; từ trên 1.750.000 đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 2.000.000 đồng.

Đối với cán bộ xã hưởng trợ cấp hằng tháng, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng: Nếu lương từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 150.000 đồng/tháng; từ trên 1.850.000 đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 2.000.000 đồng.

Riêng đối tượng hưởng trợ cấp từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016 được điều chỉnh tăng 8% lương hưu. Nếu sau khi điều chỉnh 8% mà mức hưởng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống thì được tăng thêm 150.000 đồng/tháng; từ trên 1.850.000 đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 2.000.000 đồng.

lương hưu

Cán bộ hưu trí nhận lương hưu và trợ cấp tại bưu điện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995: Sau khi điều chỉnh thêm 250.000 đồng/tháng mà lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì được trợ cấp thêm để lương hưu bằng mức lương cơ sở (mức hưởng từ ngày 1-1-2016 đến trước ngày 1-5-2016 bằng 1.150.000 đồng/tháng, kể từ ngày 1-5-2016 bằng 1.210.000 đồng/tháng).

Vậy khi nào thì những đối tượng trên được nhận lương hưu, trợ cấp theo mức quy định mới?

- Theo nội dung Văn bản 3220/BHXH-CSXH nêu trên, những trường hợp thuộc đối tượng được điều chỉnh theo quy định của Nghị định 47/2016 và Nghị định 55/2016 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng và bắt đầu hưởng mức mới từ ngày 1-9.

Tuy nhiên, do lần này thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng đồng thời cả 2 nghị định nêu trên vào cuối tháng 8-2016 nên nhiều khả năng việc chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng của tháng 9-2016 sẽ chậm hơn so với các tháng trước vì chờ sửa đổi phần mềm.

BHXH TP HCM sẽ tập trung nhân lực thực hiện việc điều chỉnh, làm việc cả những ngày nghỉ lễ, cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, dự kiến ngày 5-9 mới có thể bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Theo ông Nguyễn Đăng Tiến, việc chậm chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng lần này là ngoài ý muốn của BHXH TP HCM. BHXH TP thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của người dân.

Trường Hoàng

Theo Người lao động

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn