Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 9 lao động

06/06/2016 16:44 PM

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng (Điểm c Khoản 1 Điều 41 của Nghị định 50).

Đồng thời, hộ kinh doanh vi phạm quy định nêu trên buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 212. Hiệu lực thi hành - Luật doanh nghiệp 2014

2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

nghị định 50/2016/NĐ-CP

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Ngoài ra, hộ kinh doanh vi phạm những quy định sau đây cũng bị phạt tiền theo khung nêu trên:

- Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa Điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

- Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập.

- Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

- Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh.

- Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Nghị định 50 có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn