Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

29/03/2016 08:10 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội.

Thông tin tuyển sinh này bao gồm:

1. Các thông tin tuyển sinh cụ thể của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc do các trường cung cấp và chịu trách nhiệm được cập nhật đến 15h00 ngày 28/3/2016;

2. Danh sách các xã Khu vực 1 (KV1) hoặc các xã đặc biệt khó khăn (hoặc có thôn đặc biệt khó khăn);

3. Danh mục các trường THPT và tương đương, khu vực của trường;

4. Bảng phân chia các khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc tỉnh;

5. Mã tỉnh, quận huyện đăng ký dự thi.

Các thông tin này sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung sau khi các trường hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Đã cập nhật Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016

Ngày 14/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT.

Theo đó, việc đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 2016 được quy định như sau:

- Thí sinh chỉ được ĐKXT đợt 1 tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành và không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

- Thí sinh được ĐKXT các đợt bổ sung tối đa vào 03 trường, mỗi trường không quá 02 ngành và không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển

- Đối với các trường xét tuyển theo nhóm trường thì thí sinh có thể đăng ký vào nhiều trường trong nhóm; số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển được thực hiện theo quy định trên.

- Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ Đại học và đến hết ngày 15/11 đối với hệ Cao đẳng.

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn