Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

05/01/2016 14:39 PM

Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Theo đó, quy định rõ các nội dung sau:

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2 của Thông tư 58.

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3 của Thông tư 58.

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn