Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tổng hợp điểm mới của 26 Luật

21/12/2015 18:30 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin điểm lại các bài viết giới thiệu điểm mới của 26 văn bản Luật.

Điểm mới của 16 Luật được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 10 Khóa XIII

1. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

2. Bộ luật hình sự số 2015

3. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

4. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

5. Luật phí và lệ phí 2015

6. Luật trưng cầu ý dân 2015

7. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

8. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

9. Luật tố tụng hành chính 2015

10. Luật tố tụng dân sự 2015

11. Bộ luật dân sự 2015

12. Luật khí tượng thủy văn 2015

13. Luật thống kê 2015

14. Luật kế toán 2015

15. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

16. Luật an toàn thông tin mạng 2015

Điểm mới của 10 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

1. Luật Kiểm toán nhà nước 2015

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

3. Luật tổ chức Chính phủ 2015

4. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

5. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

6. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

7. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

8. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

9. Luật Hộ tịch 2014

10. Luật Căn cước công dân 2014

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn