Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016

03/12/2015 15:24 PM

BHXH thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp Nhà nước .

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa đang áp dụng chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN thực hiện các nội dung sau:

1. Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH, trên cơ sở đó điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/01/2016.

2. Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện chế độ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

3. Đến ngày 20/01/2016, các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tiền lương theo quy định tại Khoản 1 thì cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh sang mức lương tiền đóng (hệ số lương và phụ cấp đóng BHXH x 1.150.000 đồng), trường hợp mức lương tiền đóng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì cơ quan BHXH tạm thời điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

4. Khi xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN thì doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 3844/BHXH-THU.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 3895/BHXH-THU ngày 03/12/2015.

Linh Lê

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn