Quân nhân chuyên nghiệp được kéo dài thời hạn tại ngũ tối đa 5 năm

26/11/2015 18:11 PM

Sáng 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Luật có 7 chương 52 điều. Đáng chú ý hơn cả là thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp đã có 1 số điều chỉnh.

Theo Luật này, thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trong thời bình như sau: Phục vụ có thời hạn ít nhất là 06 năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp;  Phục vụ cho đến hết hạn tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm: Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

luật quân nhân chuyên nghiệp thư viện pháp luật

Chiến đấu viên phục vụ quân đội đến 40 tuổi

Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 05 năm.

Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

Theo Luật quy định, danh mục chức danh chiến đấu viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Theo Luật, hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân và viên chức quốc phòng được điều chỉnh như sau: Nam đủ 60 tuổi và Nữ đủ 55 tuổi.

P. Hoàng

Theo Infonet

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn