Công dân có quyền xác định lại giới tính

25/11/2015 11:23 AM

Sáng 24-11, với 446 đại biểu Quốc hội (ĐBQH; (90,28% tổng số ĐB) tham gia biểu quyết, 429 ĐB tán thành, 12 ĐB không tán thành và 5 ĐB không biểu quyết, QH thông qua Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Về nội dung chuyển đổi giới tính, 399/446 ĐBQH có mặt đồng ý thông qua, 43 ĐB không tán thành và 4 ĐB không biểu quyết. Ủy ban Thường vụ QH cho rằng việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

đại biểu quốc hội thư viện pháp luật

Quốc hội biểu quyết chọn ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Ảnh: Nguyễn Nam

Trong Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), điều 36 quy định về quyền xác định lại giới tính. Trong đó, cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 37 quy định về chuyển đổi giới tính: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Ngày 22-5-2016, bầu cử Quốc hội khóa XIV

Chiều cùng ngày, với 465/469 ĐB tán thành (chiếm 91,7%), QH đã bầu Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG). Buổi sáng, ĐBQH cũng biểu quyết thông qua ngày bầu cử QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 22-5-2016 (chủ nhật).

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn danh sách các phó chủ tịch và ủy viên HĐBCQG. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, được đề cử làm Tổng Thư ký QH.

Theo dự kiến chương trình, sáng 25-11, ĐBQH sẽ thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên HĐBCQG; bầu Tổng thư ký QH.

Văn Duẩn - Nguyễn Quyết

Theo Người lao động

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn