Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 22/5/2016

24/11/2015 13:45 PM

Sáng 24/11, Quốc hội thông qua Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, với 455/455 đại biểu tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

thông qua bầu cử 2016 thư viện pháp luật

Quốc hội thông qua ngày bầu cử là 22/5/2016 với 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Trước đó, trình bày tờ trình về việc quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội và Thông báo Kết luận số 215-TB/TW ngày 12/10/2015 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Quốc hội quyết định Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

Căn cứ quy định nêu trên của pháp luật và trên cơ sở tổng kết các cuộc bầu cử gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 dự kiến Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016.

Về việc công bố Ngày bầu cử, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trước ngày bầu cử 115 ngày.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử. 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ngày Chủ nhật, 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

An Vy

Theo Quochoi.vn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn