Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi

24/11/2015 13:40 PM

Với có 446/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 86,84% tổng số đại biểu, sáng 24/11, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

bộ luật dân sự 2015 thư viện pháp luật

Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi. Ảnh: quochoi.vn

Bộ luật Dân sự sửa đổi được thông qua đã có nhiều quy định mới, trong đó, cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Cụ thể, về chuyển đối giới tính, trên cơ sở phương án dự thảo do Chính phủ trình và kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ luật quy định rõ :

“Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Bộ Luật Dân sự sửa đổi lần này cũng quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận. Theo đó, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Bộ luật Dân sự sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Hải Ngọc

Theo Báo Tài nguyên môi trường

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn