Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật đầu tư 2014

07/08/2015 15:54 PM

Sau đây là danh mục văn bản hướng dẫn Luật đầu tư 2014:

1. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

3. Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.

4. Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

5. Công văn 4366/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật Đầu tư.

6. Công văn 5122/BKHĐT-PC  triển khai thi hành Luật đầu tư.

luật đầu tư

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn