Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

16/07/2015 13:45 PM

Nhằm hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện giữa các địa phương và phù hợp với tình hình hiện nay, tại Thông tư số 100/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung của Đề án phát hành TPCQĐP để các địa phương thuận tiện trong triển khai thực hiện.

Theo đó, khi có nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành TPCQĐP để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh hoặc các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương, UBND cấp tỉnh xây dựng đề án phát hành TPCQĐP cho từng năm ngân sách để trình Hội đồng nhân dân phê duyệt.

Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm các nội dung cơ bản như: Mục đích phát hành TPCQĐP; dự kiến điều kiện, điều khoản của TPCQĐP bao gồm khối lượng; kỳ hạn; mệnh giá; đồng tiền phát hành; lãi suất phát hành trái phiếu; cam kết của tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu về việc đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định; dự kiến thời gian và phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương...

3 phương thức phát hành trái phiếu

Thông tư quy định rõ 3 phương thức phát hành trái phiếu. Đối với phương thức đấu thầu, quy trình thủ tục phát hành áp dụng như đối với phương thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Đối với phương thức bảo lãnh, quy trình thủ tục phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh theo hướng đơn giản hơn so với phát hành trái phiếu Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát hành trái phiếu theo phương thức này.

Đối với phương thức đại lý phát hành, quy trình, thủ tục phát hành áp dụng như đối với quy trình phát hành trái phiếu Chính phủ.

Về mua lại và hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương, Thông tư nêu rõ, UBND cấp tỉnh có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo phương án được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. UBND cấp tỉnh áp dụng quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu Chính phủ để thực hiện mua lại TPCQĐP.

UBND cấp tỉnh cũng có thể hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc ngang giá theo giá thị trường, công khai và minh bạch trong hoán đổi; đảm bảo sau khi hoán đổi trái phiếu tổng dư nợ huy động vốn của ngân sách cấp tỉnh không vượt quá hạn mức huy động vốn theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; trái phiếu bị hoán đổi là trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ một năm trở lên và được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Việc hoán đổi trái phiếu được thực hiện theo một trong hai phương thức: UBND cấp tỉnh phát hành trái phiếu mới để hoán đổi trái phiếu đang lưu hành; UBND cấp tỉnh phát hành bổ sung khối lượng trái phiếu nhất định theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu đang lưu hành để hoán đổi cho một trái phiếu đang lưu hành khác.

UBND cấp tỉnh quyết định phương thức hoán đổi trái phiếu và công bố công khai về phương thức hoán đổi trái phiếu.

Ngoài ra, Thông tư 100/2015/TT-BTC bổ sung thêm quy định về công bố thông tin gồm: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; công bố sau đợt phát hành trái phiếu và công bố hàng năm. Quy định về công bố thông tin sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư quan tâm và tham gia mua TPCQĐP, đồng thời góp phấn tăng tính công khai, minh bạch cho quá trình phát hành TPCQĐP.

Lan Phương

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn