Tổng hợp văn bản mới hướng dẫn Luật Xây dựng 2014

23/06/2015 08:48 AM

Sau đây là các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 và các bài viết liên quan.

STT

Văn bản hướng dẫn

Bài viết liên quan

1

Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng

3

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Lấy ý kiến dân cư khi quy hoạch xây dựng nông thôn

4

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quy định mới về phân cấp sự cố công trình xây dựng

5

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hướng dẫn mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem thêm:

>> Toàn bộ điểm mới Luật xây dựng 2014

>> Thay đổi về Giấy phép xây dựng từ 01/01/2015

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 149,902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn