Quy định về hóa đơn năm 2015

22/05/2015 14:54 PM

(TVPL) - Hiện nay, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo các văn bản sau:

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Thông tư 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC  và 78/2014/TT-BTC  để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

5. Thông tư 26/2015/TT-BTC  hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Một số bài viết liên quan

>> Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

>> Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

>> Tổng hợp điểm mới trong Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 276,307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn