Văn bản hợp nhất quy định về cấp sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/03/2022 15:58 PM

Dưới đây là 09 văn bản hợp nhất các thông tư lĩnh vực đất đai (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất,…) mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật:

Văn bản hợp nhất quy định về cấp sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Văn bản hợp nhất quy định về cấp sổ đỏ, hồ sơ địa chính

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính;

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính;

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP;

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;

- Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,594

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn