Năm 2020: Sẽ điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

21/02/2020 14:15 PM

Tại buổi duyệt Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP đã yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đánh giá các chương trình cấp trên giao như: Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; triển khai Kế hoạch xây dựng TP Xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025…;

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt biệt là các dự án đầu tư có sử dụng đất; rà soát các trường hợp thuê đất công giá thấp, không hợp lý để xây dựng giá cho thuê mới phù hợp quy định; chuẩn bị quỹ đất để thanh toán nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thực Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT); giải quyết nhanh thủ tục, hồ sơ; thực hiện tốt quy trình liên thông trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể; năng động, sáng tạo trong quá trình tham mưu...

UBND TP sẽ xem xét, điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP và quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

UBND TP cũng giao các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh “Đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và phê duyệt “Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường TPHCM giai đoạn 2021 - 2025”; tham mưu quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BLT (Hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) cũng như tham mưu điều chỉnh quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP; giải quyết các vấn đề liên quan ngành điện nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy đốt rác phát điện của TP tại các khu liên hợp xử lý chất thải của TP; xem xét quy hoạch điều chỉnh khu vực bãi chôn lấp Đông Thạnh và Gò Cát nhằm kêu gọi đầu tư, đấu thầu thực hiện dự án cải tạo, xử lý triệt để các bãi chôn lấp đã đóng bãi...

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm môi trường; trong đó tập trung vào các trường hợp vi phạm đối với cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, cơ sở y tế, cơ sở tái phạm nhiều lần nhưng không thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ sở chậm xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hồ sơ pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường của các chủ đầu tư trước khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo phải có hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn môi trường; tham mưu Đề án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn TP; đề xuất phương án triển khai thực hiện Khu công nghệ môi trường xanh, tỉnh Long An...

Theo Cổng thông tin điện tử TP.Hồ Chí Minh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn