Cập nhật 02 Văn bản hợp nhất các Nghị định lĩnh vực đất đai

15/01/2020 10:06 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng 02 Văn bản hợp nhất Nghị định lĩnh vực đất đai, bao gồm:

File Word 02 Văn bản hợp nhất Nghị định lĩnh vực đất đai

- Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, hợp nhất các Nghị định:

+ Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

+ Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC ngày 21/11/2019 do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất các Nghị định:

+ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

+ Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016;

+ Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018;

+ Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn