Cần thiết có Quyết định giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa tại TP.HCM

14/01/2020 08:18 AM

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 175/VPCP-NN về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 5943/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/11/2019 về hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM, Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét lại sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Công văn 175/VPCP-NN được ban hành ngày 08/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn