Sửa Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

06/01/2020 11:34 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nội dung khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

- Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;

- Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);

- Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;

- Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

So với quy định hiện hành, bổ sung thêm nội dung: Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 01/2020/NĐ-CP) phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Nghị định 06/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,690

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn