Bãi bỏ Công văn hướng dẫn phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

04/11/2019 14:48 PM

Bộ Tài chính ban hành Công văn 12708/BTC-TCDN ngày 23/10/2019 bãi bỏ Công văn 4544/BTC-TCDN ngày 23/10/2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trước đó, ngày 18/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa gặp phải những vướng mắc theo hướng dẫn tại công văn 4544/BTC-TCDN. Vì vậy, Bộ Tài chính bãi bỏ Công văn 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 nêu trên.

Như vậy, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao gồm phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp) được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành như: 

- Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 12708/BTC-TCDN ngày 23/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,636

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn