Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở

12/07/2018 07:33 AM

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch hành động của Cục được thể hiện qua công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, dự án.

Các chương trình về nhà ở tiếp tục được triển khai, cụ thể là chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2018, các dự án phát triển nhà ở xã hội theo chương trình cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị được đã hoàn thành đầu tư xây dựng 2 dự án, quy mô xây dựng khoảng 1.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 65.000m2.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị phối hợp xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP cho các cán bộ, ngành có liên quan.

Định kì hàng tháng, hàng quý, Cục cũng đã có tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường phát triển ổn định và lành mạnh…

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018, Cục tiếp tục xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng các đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc, triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Cục cần cụ thể hơn nữa; Cần có phụ lục căn cứ theo các chương trình để dễ dàng kiểm tra theo quý; Cần có các đầu mục công việc và có thời hạn hoàn thành, đồng thời đổi mới cách tiếp cận nhằm tăng thêm tính hiệu quả của công việc.

Hà Đào

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn