Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thời Sự Pháp Luật

  • Chưa tăng lương cơ sở 2021: Nhiều đối tượng chịu tác động 14:15 | 26/10/2020
  • Vừa qua, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 ; nếu đề nghị này được thực hiện thì mức lương cơ sở 2021 dự kiến giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2020. Như vậy, nhiều đối tượng hưởng, đóng các khoản tiền trên mức lương cơ sở sẽ chịu ...
  • Thủ tục đăng ký giám hộ 10:11 | 26/10/2020
  • Hiện nay, thủ tục đăng ký giám hộ được thực hiện theo Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:
  • Đến 2030, đưa 600 bác sỹ trẻ về vùng đặc biệt khó khăn 09:22 | 26/10/2020
  • Đây là mục tiêu tại Quyết định 4359/QĐ-BYT ngày 20/10/2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế ...
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn