Xuất hoá đơn sau thời điểm giao hàng có bị xử phạt?

09/03/2015 11:31 AM

Trường hợp lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng.

Giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai về lập hoá đơn sau thời điểm giao hàng, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18/6/2014, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013, điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và căn cứ điểm a khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP  ngày 24/9/2013 của Chính phủ, trường hợp công ty lập hoá đơn sau thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho người mua là vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn của người bán thì bị xử lý như sau:

Đối với người bán, Công ty bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Đối với người mua, nếu hoạt động mua bán hàng hoá nêu trên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp và đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì người mua được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Thu Hằng

Theo Chinhphu.vn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,849

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn