Hướng dẫn tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

23/09/2021 14:43 PM

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021).

Hướng dẫn tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Hướng dẫn tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Ảnh minh họa)

Theo đó, thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao độngNghị định 135/2020/NĐ-CP để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

(Tra cứu thời điểm nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tại đây)

Thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

- Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ,... đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý còn đủ 05 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 05 năm).

Ví dụ: Nam sinh tháng 02/1965, theo Nghị định 135/2020 thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 56 tuổi 6 tháng (61 tuổi 6 tháng - 56 tuổi 6 tháng = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu.

Lưu ý: Tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang thục hiện theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt NamLuật Công an nhân dân.

Nội dung hướng dẫn nêu trên thực hiện từ ngày 01/8/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn