Đóng BHXH không liên tục có được hưởng lương hưu?

16/08/2021 09:56 AM

“Tôi có một khoản thời gian ngắt quảng không tham gia BHXH bắt buộc thì có được nhận lương hưu không?” – Câu hỏi của bạn Hưng đến từ Đà Nẵng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau

Theo khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội là tổng thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từng giai đoạn cộng lại (không bắt buộc NLĐ phải đóng Bảo hiểm xã hội liên tục).

Ngoài ra, Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH bắt buộc như sau:

* Lao động nam:

- Nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được hưởng 45%.

(Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%)

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

- Mức hưởng tối đa là 75%.

* Lao động nữ:                      

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%.

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

- Mức hưởng tối đa là 75%.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn